IMG_3861.jpeg header.jpg IMG_3786 (1).jpeg

Agenda Algemene Ledenvergadering op donderdag 22 januari

8-1-2015
Nieuwsafbeelding

In de ALV van november werd het financieel verslag en de begroting niet behandeld omdat de kascommissie nog geen advies had kunnen opstellen. Afgesproken werd om in de 2e helft van januari hiervoor een extra ALV te plannen.

De datum voor deze extra ALV is 22 januari.

Alle leden en ouders van leden zijn vanaf 20.00 uur van harte welkom.

Belangrijk onderwerp is de stijging van de kosten voor de accommodatie. Deze kosten stijgen meer dan eerder was voorzien in de meerjaren-raming. Het lijkt onvermijdelijk dat naast het besparen van de kosten, de opbrengsten van contributie, kantine en sponsors zullen moeten groeien.

Het financieel verslag, de begroting en de toelichtingen worden afzonderlijk naar alle leden gemaild en zijn ook te vinden op www.hockeysneek.nl / Documenten / ALV2014 / xxx versie 2.


De agenda is als volgt:

1. Opening

2. Ingekomen stukken

3. Financieel verslag 2013-2014

4. Verslag kascommissie en decharge

5. Benoeming nieuwe kascommissie

6. Begroting 2015-2016 en verder

7. Vaststellen contributie reglement

8. Rondvraag en sluiting
Gerelateerd nieuws