Coronavlag1.png header.jpg

Stichting Tinga stelt zich voor

17-9-2012

Het doel van de Stichting is het realiseren en beheren van de sportaccommodatie t.b.v. de hockey en tennis en zij houden ons met regelmaat op de hoogte van het reilen en zeilen binnen de Stichting.

 

Het bestuur, thans voltallig conform de statuten, het bestuur bestaat uit:

  • Pierre Hoekstra Voorzitter
  • Mijle Vlasman Penningmeester
  • Pierre Jansen Secretaris
  • Dick Habermehl Lid
  • Iwan Stoel Lid

 

 

Iwan en Dick hebben aangegeven als lid te willen functioneren binnen de Stichting, waarmede Pierre Jansen secretaris blijft. Pierre Jansen was benoemd als ad interim secretaris.

 

De laatste maanden hebben wij ondersteuning gehad van BDO accountants, wat recentelijk heeft geresulteerd in een akkoord van de belastingdienst, inzake de b.t.w. teruggave. Dit heeft helaas lang op zich laten wachten, waar niemand, buiten de politiek, iets aan heeft kunnen doen.

Wij hebben fase 2, in opdracht gegeven aan de opdrachtnemers, bestaande uit een Sneeker combinatie S.R. van der Berg (architect); Otte Installaties en bouwbedrijf van der Meer.

Fase 2 bestaat uit: Bouwvoorbereiding- en uitvoeringstekeningen; technische omschrijvingen en het contractdocument.

Fase 1 is inmiddels afgerond, dit was opgedeeld in: voorlopig- en definitief ontwerp; bouwkundig- en installatietechnische omschrijving; materiaalkeuze; constructieve uitgangspunten; terrein en infra plan en stichtingskosten overzicht.

De derde en uiteraard ook financieel de grootste fase is de realisatie van het bouwproject.

Wij hebben nog geen definitieve planning, maar het streven is om in de loop van 2013 de nieuwe accommodatie in gebruik te kunnen nemen.

 

De gehele begeleiding van het bouwproject wordt door de bouwcommissie uitgevoerd, welke in opdracht van de Stichting werkt. De bouwcommissie bestaat uit:

  • Leonard Roelofsen
  • Herman Wessels
  • Jeroen Volkers
  • Dirk Volkers

 

 

Herman Wessels heeft de plaats ingenomen van Ruud Perk, welke ons helaas is ontvallen, waarmede wij nog steeds een evenwichtige verdeling hebben tussen DVB en SMHC, zoals ook in ons bestuur. Wij prijzen ons gelukkig, zo veel kennis binnen de bouwcommissie te hebben, daar het realiseren van zo’n accommodatie geen eenvoudige klus is.

 

Er zijn op dit moment vele activiteiten binnen de Stichting, bestaande uit:

·Het volledig overnemen van de gas-; water- en elektriciteit leverantie. Per 1 januari 2012 zijn alle contracten al overgezet op de Stichting.

·Afspraken afronden met de gemeente, betreffende recht van opstal en huur hockeyvelden.

·Definitief maken van vele stukken, zoals Statuten en samenwerkingsovereenkomsten.

·Plannen van onderhoud en via onze manager beheerder, Tim van Vegten, het bespeelbaar houden van onze prachtige all weather tennisbanen.

·Na akkoord met de gemeente wordt er een invulling voor het onderhoud van de hockeyvelden gezocht.

·Taak- en functieverdeling binnen het Stichtingsbestuur.

 

Indien er nieuws aan het Stichtingsfront is, zullen wij u hiervan op de hoogte stellen via de verenigingen.

 

Stichting Tinga