dick2.jpg

Afgelasten?

21-3-2013
Hoe werkt het nu ook al weer precies met het afgelasten van wedstrijden?
 
Communicatie over het afgelasten van wedstrijden loopt altijd via het wedstrijdsecretariaat van je eigen vereniging (in dit geval dus SMHC Sneek), zelf bellen met de tegenstander levert niet de juiste informatie op. Mocht er een wedstrijd afgelast worden dan wordt dit via de mail en sms gecommuniceerd met het desbetreffende team. Met het tijdstip van afgelasten wordt zoveel mogelijk rekening gehouden met de reistijd. Ook de verwachte omstandigheden tijdens het aanvangstijdstip van de wedstrijd kunnen bepalend zijn voor het afgelasten.
 
Voor vragen kun je altijd mailen met [email protected]
 
vriendelijke groet,
 
Marijn Smit
wedstrijdsecretaris SMHC Sneek