IMG_3786 (1).jpeg IMG_3861.jpeg header.jpg

Algemene Ledenvergadering 10 oktober

8-10-2013
Nieuwsafbeelding
De SMHC Algemene Leden Vergadering wordt gehouden op donderdag 10 oktober. Alle leden en ouders van jeugdleden zijn daarvoor van harte uitgenodigd! 
Hierbij vind je de agenda en de documenten daarbij.
Belangrijke onderwerpen zijn deze keer:
- plannen voor het komende seizoen
- verantwoording kosten nieuw clubgebouw
- bestuurswisselingen
- voorstel contributie

We beginnen scherp om 20 uur, dus wees op tijd!

De stukken worden via email verspreid, en vind je ook hier. http://www.hockeysneek.nl/site/default.asp?Option=2400&catdetails=28

De agenda:
1.   Opening
2.   Ingekomen stukken
3.   Vaststellen agenda
4.   Verslag ALV d.d. 18  oktober 2012
5.   Jaarverslag 2012 - 2013
6.   Financiën
7.   Samenstelling bestuur
8.  Onthulling tafel geschonken door onze ereleden
9.  Voordracht Erelid
11. W.v.t.t.k.
12. Rondvraag
13. Sluiting
Gerelateerd nieuws

17-7
0