header.jpg IMG_3861.jpeg IMG_3786 (1).jpeg

Belangrijke regels voor gebruik van onze kantine

30-10-2013
Nieuwsafbeelding

Graag jullie aandacht voor het volgende:

I.v.m. de aangescherpte wetgeving en regelgeving in de APV dienen wij als bestuur striktere regels te gaan hanteren m.b.t. het gebruik van de kantine na de laatste dagelijkse activiteiten op de club. Voor mij als nieuwe accommodatie verantwoordelijke in het bestuur gelijk een schone taak.

Ten aanzien van sluitingstijden van clubgebouwen in Nederland is het beleid landelijk aangescherpt. Ten aanzien van consumpties versus de kas moet er een werkend systeem komen. Het bestuur heeft hier tijd voor nodig.

 

Vooralsnog is als volgt besloten:
  • op alle dagen van de week dient de kantine/clubhuis één uur na de laatste training/wedstrijd gesloten te zijn.
  • De betreffende teams/trainers worden vriendelijk verzocht hier rekening mee houden.
  • M.b.t. de vrijdagavond heeft het bestuur besloten het clubhuis te laten sluiten om vooralsnog 22.00 uur.
  • De bestaande regel dat het niet is toegestaan eigen (alcoholhoudende)consumpties mee te nemen blijft uiteraard van kracht.
  • Douches zijn uiteraard wel bruikbaar na de training.
  • Voor feesten en partijen geeft de regelgeving ruimte, maar deze dienen minimaal één week vooraf gemeld te worden aan de verantwoordelijken (barcie/clubmanager) binnen de club.

In ons volgend bestuurlijk overleg zullen deze punten nader aan de orde komen en daarna berichten wij u verder.

 

Met vriendelijke groet,

 

Wouter Leijen

Commissaris Accommodatie