header.jpg IMG_3786 (1).jpeg IMG_3861.jpeg

Nieuws uit de Algemene Leden Vergadering op 27 mei j.l

7-6-2014
Nieuwsafbeelding
Afgelopen dinsdag 27 mei was er de voorjaars-ALV. Alle SMHC-leden waren uitgenodigd, er waren ongeveer 30 deelnemers..
De vergadering verliep in een prettige sfeer, met soms emotionele discussies.
Een aantal punten willen we hier vermelden.
 • in de opening stond voorzitter Frank stil  bij het overlijden van oud-bestuurslid Jeroen Volkers, die kort na zijn verhuizing en aftreden in november j.l. overleed. Jeroen was van onschatbare waarde voor de vernieuwing van veld en clubhuis en als enthousiaste werver van vrijwillers.
 • op basis van de voorlopige financiële resultaten en de begroting voor het komende seizoen stelde de vergadering de contributie onveranderd vast
 • het voorstel van het bestuur om per september 2014 het trainingslidmaatschap af te schaffen werd aangenomen, met de toezegging van het bestuur om nog eens goed te kijken naar een mogelijk betere oplossing (trainingsleden zijn niet speelgerechtigd, maar worden soms/vaak wel opgesteld, wat leidt tot boetes vanuit de bond) Nadere informatie hierover volgt nog.
 • de ALV was akkoord voor het voorstel om een (hockey) technisch manager aan te stellen voor komend seizoen (invulling wordt gedaan door Sietske Geerards, evaluatie einde volgend hockey seizoen)
 • de ALV nam kennis van het aangepaste tuchtgreglement, zie elders op de site
 • in de presentatie over alle activiteiten rond de accommodaties werd duidelijk dat afgelopen jaar nog veel energie werd gestoken in het inregelen van alle nieuwe voorzieningen. Zonder clubmanager Luuk van Dam was dat niet gelukt.
 • per einde dit seizoen komt er een einde aan de inzet van de (betaalde) clubmanager. De inregelende accommodatie-activiteiten zijn nagenoeg afgerond en we willen weer terug naar meer vrijwilligerinzet. Er is nog alleen sprake van betaald inhuren van niet beschikbare kennis en/of vaardigheden. Dit doet een groot beroep op alle clubleden. De club kan alleen draaien als er voldoende vrijwilligers zijn om het te laten draaien. In principe moet elke ouder of ouder clublid vrijwilliger zijn voor de club!
 • de presentatie " Werving Vrijwilligers”  maakte dit nog eens duidelijk. Er is onder alle leden van de club een enquete uitgezet om de bereidheid en kennis/kunde voor vrijwilligersrollen te inventariseren. Er was al een redelijke respons hierop, maar nog niet alle leden hebben gereageerd. Dus.. ! Vanaf komend seizoen wordt een bar-bemanningsteam ingesteld en ook is een aantal betrokken vrijwilligers nodig voor het vormen van het wedstrijd-organisatie committee voor de zaterdag en zondag.
 • de presentatie " SMHC gaat cashless met Rabo”  maakte duidelijk dat startend volgend seizoen in het clubhuis om "cashless”  kan worden afgerekend voor de koffie, het frisje of het biertje. Door te pinnen en het gebruik van de cashless multicard willen het het contante geld zoveel mogelijk terugdringen. De voorzieningen worden gesponsord door onze hoofdsponsor Rabobank. De  komende tijd wordt hierover meer informatie naar de leden gestuurd.
 • de presentatie "Nieuwe Webstite voor SMHC” gaf een indruk van de looks en structuur van de vernieuwde SMHC website. We hopen dit ook in gebruik te nemen per 1 sept a.s. De aangeboden informatie wordt meer toegesneden op de doelgroepen in de club en op de geïnteresseerde bezoekers.
 • alle vrijwilligers worden nog eens uitgenodigd voor de BBQ op vrijdag 6 juni. (die is inmiddels geweest, zie de foto's op de site)

 


Gerelateerd nieuws

17-7
0