header.jpg IMG_3861.jpeg IMG_3786 (1).jpeg

Commissies en bestuur 2020-2021

Bestuur
Het SMHC bestuur bestaat dit seizoen uit 4 mensen. Er wordt 3-wekelijks op dinsdagavond vergaderd.
Elk bestuurslid is verantwoordelijk voor 1 of meer commissies. Regelmatig neemt het bestuurslid deel aan de commissievergaderingen.
Ook kan een commissievoorzitter aanschuiven bij de bestuursvergadering wanneer belangrijke zaken aan de orde zijn.

Peter Oude Munnink is voorzitter. 
Tjaarda Wagenaar is secretaris. 
Jan Dijkhuis is penningmeester.
Nancy van den Bosch is algemeen bestuurslid 
Vacature

Technische commissie
De Technische Commissie (TC) is verantwoordelijk voor alle hockey-technische zaken binnen de vereniging. De taken van de TC omvatten o.a. de indeling van de elftallen, aanstelling en het functioneren van trainers en coaches, de trainingscoördinatie en het onderhouden van de contacten met de KNHB.


Barcommissie


Jeugd activiteiten commissie


Arbitragecommissie


Wedstrijdcommissaris


Sponsorcommissie


Teamdienstplanning
3x per jaar de teamdiensten indelen en rondmailen.