IMG_3786 (1).jpeg IMG_3861.jpeg header.jpg

Informatie over de contributie


We hebben in seizoen '22-23 besloten om, na 2 jaar niet indexeren in de Corona periode, de tarieven dit jaar met de inflatie te verhogen. Ook wij als club hebben namelijk te maken met fors hogere prijzen voor o.a. energie, maar ook trainerskosten en een nieuwe wijze van heffen clubbijdrage vanuit de KNHB zorgen dit seizoen voor hogere kosten voor onze club. De contributie is daarom met circa 10% gestegen ten opzichte van vorig jaar.

Onderstaand vind je de contributie voor 2023-2024.De contributie is ongeacht of je wel of geen wedstrijden speelt. SMHC kent dus geen "trainingslidmaatschap".

Voor "hockeyfamilies" geldt een korting per persoon vanaf het 3e lid. (Vanaf 3e spelend lid e.v. 20%, 30%, 40%, 50% en 100%)

Aanmelding kan het gehele jaar en de verschuldigde contributie zal bij inschrijving na de start van het seizoen naar rato in rekening worden gebracht (vanaf 1 oktober 1/6 deel per maand).

De inschrijfkosten zijn € 35,-  te voldoen bij definitief lidmaatschap.

Betaalmogelijkheden

Incasso

Nieuwe leden zijn verplicht om bij het aangaan van hun lidmaatschap een machtiging tot automatische incasso te verlenen. De clubcontributie wordt op 10 september gefactureerd en op of omstreeks 24 september afgeschreven. 

Betaling van de contributie per factuur moet voor 1 oktober plaatsvinden. Bijdragen voor zaalhockey en eventueel andere activiteiten worden ook via automatische incasso geïnd.

Als incasso’s om administratieve reden of wegens saldotekort niet kunnen worden uitgevoerd, wordt na 2 weken een nieuwe incasso-poging gedaan. Is die ook zonder succes heeft het lid 2 weken de tijd om aan de verplichting te voldoen. Zie ook het huishoudelijk reglement.


Betalen in termijnen

De clubcontributie kan in 3 incasso-termijnen worden betaald. (op 24 sept, 24 nov, 24 jan) Dit kan bij de aanmelding worden aangegeven op het inschrijfformulier. Bestaande leden kunnen dit aangeven door een mail te zenden naar [email protected] Vermeld a.u.b. als onderwerp "contributie in 3 termijnen", en geef in de mail je toestemming voor automatische incasso, je naam en banknummer, en je lidnummer. 


Betalen per nota

Leden die al langer lid van de Sneeker MHC zijn en geen machtiging tot automatische incasso hebben afgegeven, ontvangen een factuur voor de contributie en dienen het verschuldigde bedrag binnen 3 weken te voldoen.
Het banknummer van de club is NL62 RABO 0134 2434 47 tnv Sneeker Mixed Hockey Club.

Herinneringen en aanmaningen
Na 2 herinneringen wordt een aanmaning verzonden. Voor deze aanmaning zijn aanmaningskosten verschuldigd.
Als er op 1 maart nog (een deel van de) contributie openstaat, kan het  bestuur besluiten tot schorsing van het lid voor de trainingen en de wedstrijden.
Als er een probleem is met het voldoen van de contributie, graag tijdig contact zoeken met de penningmeester. 
Voorkomt spam, ellende en extra kosten: betaal op tijd!

*) Zaalcontributie
De zaalcontributie is voor de Jongste Jeugd inbegrepen in de clubcontributie (muv Funkey, zij trainen niet in de zaal en hebben winterstop).

Vroegtijdig opzeggen
Mocht je gedurende het jaar onverhoopt je lidmaatschap opzeggen, dan ontslaat dat je niet van de verplichting je volledige contributie (al dan niet in termijnen) te voldoen.