IMG_3786 (1).jpeg IMG_3861.jpeg header.jpg

Van de bestuurstafel dd 24 november

28-11-2014
Nieuwsafbeelding

Afgelopen maandag 24 november vergaderde het SMHC bestuur.

De belangrijkste besproken onderwerpen waren:

- de installatie van de SMHC VertrouwensContactPersoon. (VCP) We hadden al enige tijd de behoefte om in een aanspreekpunt voor leden te voorzien als zich ongewenste zaken voordoen op de club. 

De praktijk binnen diverse sportverenigingen heeft uitgewezen dat er momenten en gebeurtenissen zijn waarbij grensoverschrijdend gedrag niet voorkomen heeft kunnen worden. Binnen SMHC willen wij dit graag voor zijn. Heel gelukkig zijn we dan ook met Trini Vink, zij wil graag deze rol op zich nemen. Trini heeft deze rol al op de school waar zij werkt. Veel leden zullen Trini overigens al kennen als coach en ook als  "de vrouw van” de vorig jaar overleden trainer Ferry Hoff. Verderop op de site meer over de rol en bereikbaarheid van de VCP.

- de bestuursvergaderingen vinden vanaf nu 2 wekelijks plaats op de dinsdagavond; zie ook de clubagenda

- in de afgelopen ALV is het financieel jaarverslag en de nieuwe begroting nog niet goedgekeurd vanwege het nog ontbreken van het advies van de kascommissie. Een extra ALV wordt gepland in de 2e helft van januari, we reserveren donderdag 22 januari daarvoor.

- onlangs was er een "strategie sessie”  voor bestuur en commissies. Onder leiding van Lutger Brenninkmeijer keken we naar de hockey-ontwikkeling binnen de vereniging. Wat zijn onze doelen, en hoe kunnen we die bereiken. Een productieve en enthousiasmerende sessie! Het vervolg wordt gedaan in een kleine werkgroep waarin worden uitgenodigd: Frank de Ruijter, Sietske Geerards, Anne van de Velde en Gabriel Spruijt. Meer informatie over de resultaten volgt natuurlijk op de site.

- Veiligheid: met het drukker worden van de parkeerplaats (tennishal, DVB en SMHC) neemt de veiligheid af. We maken ons zorgen over het parkeergedrag. Chris van Berchum stelt samen met de andere partijen een plan op voor aanpassing van de parkeervoorzieningen ter bespreking met de gemeente. Daarna wordt een meer algemeen veiligheidsplan voor de accommodatie opgesteld

- het mini-veldje: plan is een werkgroep te formeren en sponsorring te zoeken voor het al lang gewenste mini-veldje. De eigen middelen van de vereniging zullen de komende jaren onvoldoende zijn om dit zonder ondersteuning van buitenaf te realiseren.
Gerelateerd nieuws

17-7
0