header.jpg IMG_3861.jpeg IMG_3786 (1).jpeg

Preventiebeleid

(laatste aanpassing: 13 januari 2022)


SMHC Sneek wil een veilige vereniging zijn, waar iedereen met plezier bezig is met haar of zijn sport: hockeyen. 

Mede naar aanleiding van een aantal vervelende situaties bij sportverenigingen en net als veel andere sportverenigingen denkt hockeyclub Sneek na over veiligheid en een zo veilig mogelijk sportklimaat.

Dat resulteert in een preventiebeleid waarin 

  • een Vertrouwenscontactpersoon is aangesteld
  • Gedragsregels tegen grensoverschrijdend gedrag door sportbegeleiders zijn vastgesteld
  • het Aannamebeleid voor nieuwe sportbegeleiders wordt  geformuleerd

 

Hieronder een beknopte toelichting. Voor SMHC leden staat het volledige document op MijnSMHC - Club - Documenten - Verenigingsdocumenten - Preventiebeleid SMHC.


VertrouwensContactpersoon

De SMHC vertrouwenscontactpersoon is het eerste aanspreekpunt binnen de club voor iedereen die een vraag heeft over of te maken heeft met grensoverschrijdend gedrag en hier met iemand over wil praten. De vertrouwenscontactpersoon is voor iedereen binnen de organisatie; sporters, ouders, trainers, toeschouwer, bestuurders etc. Daarnaast draagt de vertrouwenscontactpersoon bij aan het nemen van preventieve maatregelen. 

Manja van Olst is de huidige SMHC vertrouwenscontactpersoon. (voor het mailadres, zie Mijn SMHC - Club - Organisatie)

Als er sprake is van seksuele intimidatie, dan kun je ook terecht bij het NOC*NSF meldpunt met eerste vragen, twijfels of om je verhaal te vertellen. Het NOC*NSF meldpunt is dag en nacht bereikbaar, ook in het weekend en op feestdagen. Het nummer is 0900 - 202 55 90 (€ 0,10 per minuut).


Gedragsregels Sportbegeleiders

De Gedragsregels Sportbegeleiders zijn opgesteld door NOC*NSF om ongewenst gedrag in de relatie sporter en trainer/begeleider te verkleinen. Daarnaast fungeren ze als toetssteen voor het gedrag van begeleiders en sporters in concrete situaties. Alle sportbonden, aangesloten bij NOC*NSF, hebben deze gedragsregels overgenomen in hun tuchtrecht. SMHC onderschrijft deze regels en vraagt van haar hockeybegeleiders dat zij weten wat deze gedragsregels zijn en dat deze ook voor hen gelden. Hieronder vindt u de elf gedragsregels die voor alle sportbegeleiders gelden: (zie ook http://www.nocnsf.nl/grensoverschrijdend-gedrag/gedragsregels-seksuele-intimidatie)


Aannamebeleid Sportbegeleiders

Bij het aanstellen van nieuwe sportbegeleider/vrijwilligers wordt altijd een kennismakingsgesprek gehouden, referenties nagetrokken, een VOG gevraagd en een VOT (Verklaring onderwerping Tuchtrecht) getekend. 

 De nieuwe trainer wordt bekend gemaakt met de Gedragsregels Sportbegeleiders en gevraagd die te onderschrijven.