header.jpg IMG_3861.jpeg IMG_3786 (1).jpeg

Privacybeleid en Gedragsregels

Privacybeleid

SMHC  hecht veel waarde aan de bescherming van de persoonsgegevens van haar leden en vrijwilligers. In het privacybeleid geven we heldere en transparante informatie over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. 
Wij doen er alles aan om de privacy van SMHC leden  te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. 
SMHC houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. 
Klik hier voor de tekst van de SMHC Privacyverklaring
Als je lid wordt wordt je gevraagd hiermee akkoord te gaan.
Ben je al lid van SMHC, dan kun je hier instemmen met deze verklaring.

Gedragsregels

We willen als leden en als club een fijne, sportieve sfeer in de teams, op en rond het veld, ook bij uit-wedstrijden! en in de commissies en in het clubhuis. 
SMHC leden onderschrijven:


Leden kunnen de Privacyverklaring en de Gedragsregels onderschrijven via deze link.

 

Cameratoezicht
Op het terrein van SMHC zijn videocamera's actief om eventueel wangedrag van genode en ongenode bezoekers op en aan de accommodatie vast te leggen. Er zijn langs de grenzen van het terrein aankondigingsborden geplaatst.

Het camera reglement vind je HIER.
Foto's en video's op de club

Omdat er wel eens wat onduidelijkheid bestaat over wat wel en niet geoorloofd is met betrekking tot het maken van foto’s en video’s op onze vereniging, hebben wij voor jullie de regels hierover nog eens nagezocht. Hieronder een overzicht. 

Regelgeving

Het fotograferen van mensen, die zich in de openbare ruimte bevinden, is toegestaan. Het sportveld is hierbij aan te merken als een openbare ruimte. 

Foto’s maken mag altijd. Voor het publiceren van foto’s gelden echter regels. Een individu kan aangeven publicatie niet te willen als hij een "redelijk belang” heeft. Dit houdt in dat zijn belang aantoonbaar geschaad wordt. Dit belang van het individu staat tegenover de vrijheid van meningsuiting (wat ook gezien wordt als een belangrijk recht) en het auteursrecht van de fotograaf.

Hoofdregel voor publicatie, wanneer iemand herkenbaar in beeld is, is dat er toestemming door de betreffende persoon moet worden gegeven. Is deze toestemming niet gegeven dan kan iemand verzoeken tot verwijdering van een gepubliceerde foto. 

Als een sportclub een fotograaf inschakelt om foto’s te maken dan kunnen er afspraken over gemaakt worden. Bijvoorbeeld dat er geen foto’s op de website gepubliceerd zullen worden van mensen waarvan bekend is dat ze dat niet willen. In de basis kan een fotograaf echter ook een beroep op zijn auteursrecht doen.

Toestemming is bijvoorbeeld niet nodig als er beeldmateriaal wordt gebruikt in het kader van verslaglegging van een evenement met een journalistieke reden. Een foto mag dan zonder toestemming worden gepubliceerd.

Er is ook geen toestemming nodig als beeldmateriaal wordt gebruikt ter promotie van een evenement of de vereniging in het algemeen. Er is dan een afweging of beeldmateriaal noodzakelijk is en, als iemand erg prominent in beeld is, of dat inbreuk maakt op iemands privacy. Overzichtsfoto’s op de website mogen daarom gewoon.

Een club heeft geen controle over aanwezigen die op eigen initiatief foto’s maken. Iedereen is vrij foto’s te maken en de club is niet verantwoordelijk voor het publiceren hiervan op media die niet onder toezicht staan van SMHC. Deze verantwoordelijkheid ligt bij degene die de foto’s maakt en publiceert.

SMHC Privacyverklaring

Als je als club foto’s maakt en bewaart ten behoeve van de vereniging dan valt dit onder de AVG en is toestemming voor publicatie vereist. Deze toestemming voor specifiek beeldmateriaal is bij SMHC bij aanmelding van het lidmaatschap opgenomen in de SMHC privacyverklaring (zie ook hierboven). Door lid te worden ga je automatisch akkoord met deze verklaring. Hierbij wordt gemeld dat je te allen tijde bezwaar kunt aantekenen tegen plaatsing en bewaring van foto’s via [email protected]

De privacyverklaring gaat over het publiceren van foto’s door SMHC (op bijvoorbeeld website en social media) en niet over foto’s die via een privé link worden gedeeld met hockeyers en/of ouders. Het gaat in dit laatste geval om afgeschermde content, die gedeeld wordt met slechts de betrokken personen.

Als iemand voor zichzelf foto’s maakt dan geldt de privacywetgeving niet. Foto’s en filmpjes moeten dan voor privégebruik gehouden worden of slechts in beperkte kring gedeeld, bijvoorbeeld in een kleine appgroep. De vraag die hierbij rijst is of een appgroep van een team gezien wordt als een kleine appgroep, maar het staat zeker niet in verhouding tot openbaar publiceren.

Conclusie

Een individu of zijn/haar vertegenwoordiger kan aangeven niet te willen dat een foto van hem/haar wordt gepubliceerd door SMHC. In feite moet er dan sprake zijn van een redelijk geschaad belang. Om het echter makkelijk te houden is het wellicht raadzaam om in voorkomende gevallen überhaupt van deze persoon geen foto te maken. Dat geldt dan voor alle verschijningsvormen, ook voor bijvoorbeeld teamfoto’s. 

De individuele wens om niet gefotografeerd te worden staat los van het recht van ieder individu om foto’s te maken.

Met betrekking tot het fotograferen tijdens wedstrijden langs de lijn is dan ook de regel dat iedereen dat mag doen. Het betreft een openbare ruimte en daarin is iedereen vrij foto’s te maken.