SMHC loves hockey.jpg header2017.04.jpg SMHC jeugdkampioensteams JA JB c.jpg SMHC jeugdkampioensteams c.jpg

Commissies en bestuur 2016-2017

Bestuur
Het SMHC bestuur bestaat dit seizoen uit 6 mensen. Er wordt 3-wekelijks op maandagavond vergaderd.
Elk bestuurslid is verantwoordelijk voor 1 of meer commissies. Regelmatig neemt het bestuurslid deel aan de commissievergaderingen.
Ook kan een commissievoorzitter aanschuiven bij de bestuursvergadering wanneer belangrijke zaken aan de orde zijn.

Peter Oude Munnink is voorzitter. 
Tjaarda Wagenaar is secretaris. 
Jan Dijkhuis is penningmeester.
Anne van der Velde is technisch commissaris en daarmee ook voorzitter van de Technische Commissie. 
Nancy van den Bosch is bestuurslid voor alle materieel en immaterieel accommodatie-zaken. 

Technische commissie
De Technische Commissie (TC) is verantwoordelijk voor alle hockey-technische zaken binnen de vereniging. De taken van de TC omvatten o.a. de indeling van de elftallen, aanstelling van trainers en coaches, de trainingscoördinatie en het onderhouden van de contacten met de KNHB.


Barcommissie


Jeugd activiteiten commissie


Arbitragecommissie


Wedstrijdcommissaris


SponsorcommissieGastheer/Gastvrouw
Samen met een groep gastheren en vrouwen om beurten in dagdelen teams, gasten en scheidsrechters verwelkomen, indelen van velden, adhoc situaties oplossen, bijdrage leveren aan een mooie wedstrijddag.