IMG_3786 (1).jpeg header.jpg IMG_3861.jpeg

Van de bestuurstafel

27-1-2015
Nieuwsafbeelding

Dinsdag 20 januari vergaderde het bestuur. Waarover spraken zij?

- Zaalhockey: de zaalcompetitie loopt; door het wedstrijdschema is een aantal teams binnenkort al klaar met de competitie. Mogelijk wordt er eerder met de veldtraining gestart.

Door niet opkomen of terug moeten trekken van teams legde de bond een aantal boetes op. De TC neemt actie hierin.

- Door Stichting Tinga is een uitgebreide toelichting gegeven op de accomodatie kosten. In de ALV van 22 januari is dit inmiddels besproken bij de begroting 2014-2015. Zie het verslag van de ALV.

- Financiën: de stukken voor de ALV worden nog eens doorgenomen. Zie het verslag daarover.

- Strategie: In het najaar was er de strategiesessie om de prioriteiten van de club vast te stellen en een actieplan te maken. Uitkomst was vooral dat de club te veel vrijwilligers ontbeert om onze ambities te kunnen realiseren. Hoewel er al vele leden vrijwilligersrollen vervullen, zien we toch dat het werk vaak door  kleine "harde kernen”  moet worden gedaan; met het risico van snel opbranden. Er is een actiegroep gevormd waarin deelnemen Sietske Geerards, Anne vd Velde en Gabriel Spruijt. Doel is: nog meer vrijwilligers (blijvend) motiveren. Want de club is van ons allemaal..

- De nieuwe SMHC website zit al lang in de pijplijn, er was een korte demo in de vergadering. Het ziet er "modern”  uit en vooral toegankelijker dan de oude. Er wordt nu getest en gevuld.  De opening is begin maart!

- Arbitrage commissie:  er is op dit moment feitelijk geen arbitrage commissie; Marijn neemt tot dusver waar, na het vertrek van bart Eringa en Luuk. (zie ook -Strategie en het wervingsbericht) Wie past die pet? Frank de Ruijter en Jan Dijkhuis kunnen Marijn voorlopig ondersteunen.