header.jpg IMG_3786 (1).jpeg IMG_3861.jpeg

Van de bestuurstafel

12-3-2015
Nieuwsafbeelding

Onze vaste redacteur van deze rubriek staat op de lange latten, dus aan mij de eer om een stukje te schrijven naar aanleiding van onze bestuursvergadering van 3 maart jl.

Golf meets hockey

We hebben het genoegen gehad om kennis te maken met de voorzitter en een bestuurslid van 

De beide heren schoven bij ons aan in het kader van Golf meets hockey, of andersom.

De Golfclub bestaat uit leden die merendeel boven de 55 jaar oud zijn en aangezien zij op zoek zijn naar nieuwe leden willen zij onze veteranen graag uitnodigen voor een Golfclinic.  .

Deze staat gepland op 12 april tijdens hun  " Open Huis”.  Er kunnen ongeveer 30 personen deelnemen samen met het SMHC bestuur. Nadere informatie volgt.

Arbitrage

Marijn heeft al in een eerder stadium te kennen gegeven te willen stoppen met de arbitragecommissie. Frank wil wel zitting nemen in deze commissie, maar kan dat niet alleen. Dus WIE HELPT !!

Strategiesessie

Er komt een vervolg op de vorige strategiesessie. Lutger Brenninkmeijer wil ons graag hierbij helpen. Het vrijwilligersverhaal  zal als een rode draad door deze sessie lopen.

Incidenten

Chris van Berchum, onze accommodatiemanager, zal een incidentenformulier opstellen en op de site plaatsen. Deze kan worden gebruikt wanneer zich  schade of  andere "rare zaken” voordoen. Elk lid kan het formulier dan invullen en mailen naar [email protected]

Rommel

Soms wordt het clubhuis achtergelaten met een behoorlijke rommel. Teams worden dringend verzocht het gebouw (kleedkamers en kantine) netjes achter te laten. Zadel de volgende gebruikers niet op met jouw troep… Isabelle van de Nadort  zal samen met de barcommissie een reglement opstellen over het gebruik van het clubhuis. Maar hoe simpel kan het zijn..

Videotoren

14 maart zal de videotoren weer geplaatst worden.


JanineGerelateerd nieuws

17-7
0