IMG_3861.jpeg header.jpg IMG_3786 (1).jpeg

Algemene ledenvergadering 10 oktober

14-10-2013
Nieuwsafbeelding
In het kort een aantal highlights uit de ALV van 10 oktober jl.
Afgelopen donderdag werd de algemene ledenvergadering gehouden. Er waren zo'n 30 leden aanwezig. ( ) Hierbij een aantal belangwekkende onderwerpen en besluiten.
- het jaarverslag 2012-2013 wordt aan alle leden nog eens toegestuurd omdat het op de site geplaatste document voor veel mensen niet te openen was. Het bestuur beraadt zich nog eens over de verspreiding van ALV stukken en hoe de ALV voor veel meer leden een aantrekkelijke gebeurtenis kan worden.
- het financieel verslag en de financiele jaarrekening werden goedgekeurd
- de begroting voor 2012-2013 werd goedgekeurd met 1 amendement tbv een budget voor de werving van meer seniorleden. Een aantal H1 komt met plannen.
- de contributie werd vastgesteld, de bedragen voor 2013-2014 blijven gelijk aan die in het vorige seizoen
- Wietse Dusseldorp neemt (tijdelijk?) afscheid van het bestuur, prive en zakelijk is er voor hem even te weinig ruimte voor een rol als technisch commissaris
- ook Jeroen Volkers nam afscheid, hij heeft een groot aantal jaren als accomodatiecommissaris veel tijd en energie in de club gestoken. En er veel plezier uitgehaald! Een nieuw veld, een nieuw gebouw, hij viel eigenlijk met de neus in de boter. Frank bedankte hem namens de club; Jeroen bood Frank alvast de eerste vierkante decimeters van een oefenveldje aan. En de club kreeg een aanmerkelijk bedrag voor het inrichten van het oefenveldje! Dat schept verplichtingen..
- als nieuwe bestuursleden werden door de leden benoemd Isabelle van de Nadort, zij gaat zich bezighouden met de "identiteit"  van de club, communicatie, vrijwilligers, etc. En Wouter Leijen, hij vervangt Jeroen als coordinator voor alle accommodatie zaken en werkt samen met clubmanager Luuk.
- het bestuur kreeg de opdracht uit de ALV om beleid te maken voor het (niet) roken op het hockeyterrein. Daarvoor komt zsm een voorstel.
-- Frank onthulde onder veel belangstelling de door de ereleden Thea ter Horst, Fenna  Verwer en Tom Groenendijk aangeboden buitentafel. Mooi geplaatst voor, en samen met "Ferries bankje"  zal het zeker een belangrijke rol spelen in het smeden van plannen, werven van vrijwilligers en de gesprekken van alledag.
- Ferry Hoff werd op voordracht van het bestuur door de ledenvergadering (postuum) als erelid gekozen. Dit vanwege zijn buitengewone verdiensten voor de club. Ferry heeft bij leven in de jaren dat hij trainer was, voor SMHC een geweldige rol gespeeld, als trainer en als coach,  en als vrijwilliger zich inzettend voor het wel en wee van de club. Zo trok hij het zaalhockey uit het slop, omdat "kinderen die de winter door-hockeyen, in het voorjaar op het veld ook beter spelen". Met Ferry ging een "goed mens" uit onze wereld. We missen hem zeer, en willen hem eren met dit ere-lidmaatschap! Trini nam het in ontvangst en was er blij mee.
- De tuchtcommissie zoekt nieuwe leden; door het vertrekken van Tom Plomp en Pierre Jansen is de commissie grotendeels vacant. Vrijwilligers kunnen zich melden bij Frank de Ruijter.
- de TC zoekt versterking voor de organisatie van het zaakhockey. Trini Hoff bood aan aan hierin te willen springen. Naast Anne vd Velde en Trini zoeken we nog 1 actieveling!
- De ALV stemt voor om Veld 1 tot Volvo-veld te benoemen. Hiermee kunnen de contractbespreking met sponsor Volvo Van der Schaaf worden afgerond nu.

PS:
- de contributiefacturen worden zo snel mogelijk verstuurd. Incasso voor incasso-betalers vindt plaats rond de 20e oktober.
Gerelateerd nieuws

17-7
0