IMG_3861.jpeg IMG_3786 (1).jpeg header.jpg

FAQ - Veelgestelde vragen

Klik voor meer informatie over de betreffende categorie
 Afgelastingen  Aantal vragen: 2
 Afkortingen op Sneek  Aantal vragen: 5
 ALV  Aantal vragen: 1
 Bankrekening  Aantal vragen: 1
 Clubhistorie  Aantal vragen: 1
 Communicatie  Aantal vragen: 3
 Contributie  Aantal vragen: 3
 EMMA Helpdesk  Aantal vragen: 7
 Gevonden Voorwerpen  Aantal vragen: 1
 Huisregels   Aantal vragen: 1
 Kleding  Aantal vragen: 1
 Lid worden/Opzeggen  Aantal vragen: 3
 Sponsoring  Aantal vragen: 3
 Training  Aantal vragen: 2
 Verzekeringen  Aantal vragen: 1
 Wachtwoord  Aantal vragen: 1

Mist u informatie hier? Mail ons op [email protected]

Verzekeringen
Verzekeringen, hoe zit dat bij SMHC? 

Af en doet doet zich de vraag voor of er een verzekering kan worden aangesproken op de vergoeding van ontstane schade.

Hieronder een beknopte toelichting.


Voor Leden

Voor alle SMHC leden is door de KNHB een ongevallenverzekering afgesloten. Dit geeft dekking tegen (aanvullende)  medische kosten, incl tandheelkundige, invaliditeit en overlijden. 

NB: er is een eigen wettelijk verplicht  risico van € 165,- voor medische kosten. Er zijn maxima voor uit te keren schade.


Verder is er een collectieve aansprakelijkheidsverzekering voor schade toegebracht aan anderen tijdens en in het kader van verenigingsactiviteiten. Dus tijdens trainingen, wedstrijden, etc. 

NB: Er is sprake van een eigen risico van € 500,- per geval (€ 2500 voor personenschade) 

Dus een bal over het net op een autodak kan worden geclaimd bij de KNHB verzekering, eigen kosten zijn het eigen risico.


Meer informatie over de KNHB verzekeringen is te vinden op:

www.knhb.nl/clubs/verenigings-+ondersteuning/juridisch+advies/verzekeringen/DU11085_Schade+indienen+via+de+collectieve+ongevallenverzekering+van+de+KNHB.aspx


Voor vrijwilligers

Alle vrijwilligers in gemeente Súdwest-Fryslân zijn verzekerd tegen risico's die samenhangen met hun vrijwilligerswerk. De gemeente heeft een collectieve verzekering waarmee alle vrijwilligers van de gemeente automatisch en kosteloos verzekerd zijn. Hierin zijn opgenomen:


  • Ongevallen- en persoonlijke eigendommenverzekering voor Vrijwilligers
  • Aansprakelijkheidsverzekering voor Rechtspersonen (de club dus)
  • Bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering voor Vrijwilligers (voor bestuur)
  • Verkeersaansprakelijkheid voor Rechtspersonen (de club)
  • Rechtsbijstandverzekering voor Vrijwilligers

 

De voorwaarden en veelgestelde vragen over deze verzekering zijn te lezen op: 

www.gemeentesudwestfryslan.nl/leven-wonen/vrijwilligersverzekeringen_3657/


Tenslotte heeft SMHC uiteraard de inboedel van het  clubhuis verzekerd tegen diefstal, brand etc.