IMG_3786 (1).jpeg header.jpg IMG_3861.jpeg

FAQ - Veelgestelde vragen

Klik voor meer informatie over de betreffende categorie
 Afgelastingen  Aantal vragen: 2
 Afkortingen op Sneek  Aantal vragen: 5
 ALV  Aantal vragen: 1
 Bankrekening  Aantal vragen: 1
 Clubhistorie  Aantal vragen: 1
 Communicatie  Aantal vragen: 3
 Contributie  Aantal vragen: 3
 EMMA Helpdesk  Aantal vragen: 7
 Gevonden Voorwerpen  Aantal vragen: 1
 Huisregels   Aantal vragen: 1
 Kleding  Aantal vragen: 1
 Lid worden/Opzeggen  Aantal vragen: 3
 Sponsoring  Aantal vragen: 3
 Training  Aantal vragen: 2
 Verzekeringen  Aantal vragen: 1
 Wachtwoord  Aantal vragen: 1

Mist u informatie hier? Mail ons op [email protected]

Contributie
Contributie 2014 - 2015 
De contributiebedragen zijn in de ALV in oktober vastgesteld als volgt:

Niet-spelend lid  € 82
Vriend van SMHC  € 21
Trainingslid  € 206
FunKey   € 80
Benjamins  € 114
Vanaf 6 jaar  € 145
Vanaf 8 jaar  € 165
Vanaf 10 jaar  € 178
Vanaf 12 jaar  € 201
Vanaf 14 jaar  € 201
Vanaf 16 jaar  € 221
Studentenlid (> 18 jaar)  € 193
Vanaf 18 jaar  € 232
Veteranen  € 232

Aanmelding kan het gehele jaar door en de verschuldigde contributie zal bij inschrijving na de start van het seizoen naar rato in rekening worden gebracht (vanaf 1 dec 1/6 deel per maand). NB: Het rijdersgeld (vergoeding voor chauffeurs uitwedstrijden) is met ingang van  seizoen 2011-2012 afgeschaft.

 
Wanneer moet ik mijn lidmaatschap voor het volgend seizoen opzeggen? 
Wanneer je weet dat je het volgend seizoen niet meer bij Sneek hockeyt, moet je je lidmaatschap voor 1 mei schriftelijk opzeggen. Dit kan door een mail te sturen naar: [email protected] of per brief naar Ledenadministratie SMHC Sneek, p/a De Bourbonstraat 31, 8606BK, Sneek
 
Je krijgt altijd een bevestiging van je opzegging. Wanneer deze uitblijft: onderneem zelf actie! Bij opzeggen na 1 mei worden 50,- kosten in rekening gebracht.
Reden dat opzegging zo vroeg moet gebeuren is het juist kunnen indelen in teams en inschrijven voor het nieuwe seizoen. 
 
Wijze van betalen 

INCASSO

Degenen die in het verleden voor zichzelf en/of gezinsleden een machtiging tot automatische incasso hebben afgegeven, hoeven geen actie te ondernemen. Nieuwe leden zijn verplicht om bij het aangaan van hun lidmaatschap een machtiging tot automatische incasso af te geven. De contributie wordt op of omstreeks 15 september afgeschreven. Bijdragen voor Zaalhockey en eventueel andere activiteiten worden via automatische incasso geïnd nadat de betrokkenen hierover zijn geinformeerd.

Als deze incasso’s om administratieve reden of wegens saldotekort niet worden uitgevoerd, heeft het lid voor de contributie tot 1 november daaropvolgend de tijd om aan de verplichting te voldoen.


Betalen per NOTA. 

Leden die al langer lid van de Sneeker MHC zijn en geen machtiging tot automatische incasso hebben afgegeven, ontvangen een factuur voor de contributie en dienen het verschuldigde bedrag binnen 3 weken te voldoen.